Vi lever i en värld som på många sätt är mindre och mer öppen än vad den var för våra föräldrar. Dels så har järnridån fallit och det finns inte samma stängda värld som denna förde med sig. Dels så har också regler och lagar kommit att ändras och skapat en värld som ger en större rörlighet. Att exempelvis resor och annat blivit billigare är även det en bidragande orsak. 

Adderar man dock även att internet och digitaliseringen slagit igenom så är detta den starkast bidragande orsaken till vår mer öppna värld: vi kan numera exempelvis bo var som helst och ändå arbeta med jobb i exempelvis Sverige och fortfarande, på ett smidigt sätt, hålla kontakten med vänner, släkt och bekanta. Allt detta gör en utlandsflytt mer intressant för oss. Vågar du ta steget? 

Utlandsflytt – anlita rätt flyttfirma 

En utlandsflytt är något som kräver en enorm planering. Givetvis så spelar landet man tänkt flytta till en stor roll också. Att exempelvis flytta till Norge eller Danmark kommer att kräva mindre logistisk planering än vad en flytt till Spanien eller Portugal gör – det är en självklarhet. 

Men, därmed inte sagt att en sådan flytt bara kan ske på måfå och utan någon planering. Att bryta upp och lämna tryggheten i Sverige kräver dels en massa administration – kontakt med Skatteverket, eventuellt visum i det nya landet, försäkringar, meddela Försäkringskassan, registrera sig hos myndigheter i det nya landet och så vidare.  

Har du dessutom tänkt dig en utlandsflytt tillsammans med familjen så måste även barnens flytt registreras och där du givetvis också måste ordna med skolplats till barnen i fråga. Det går inte bara att flytta utomlands, även om reglerna inom EU idag underlättar en flytt. 

Praktiska saker att tänka på vid en utlandsflytt 

Rent praktiskt så finns det även där en hel del att tänka på. Att anlita en flyttfirma är ett bra alternativ vid en utlandsflytt inom EU. Det viktigaste att tänka på där handlar om att sortera och bestämma sig för vilka möbler som ska med, vilka kläder som ska packas och vilket porslin som behövs och inte. Packningen är A och O och i många fall kan man också anlita samma företag även för den delen – givetvis då för en extra kostnad. Man bör se till att det flyttföretag man anlitar för en utlandsflytt har försäkringar och ett trafiktillstånd. Du vill inte se att flyttbilen – med dina saker – står kvaddad längs Autobahn och där du plötsligt inte har rätt till någon ersättning. 

Tänk även less is more. Ju mer saker du ska ta med dig, desto högre blir kostnaden. Handlar det om ett äventyr eller om en permanent utlandsflytt? Det senare innebär att du förmodligen vill ta med så mycket som möjligt av ditt bohag. Handlar det däremot om en tidsbegränsad flytt så kanske det är bättre att köpa lite möbler på plats. IKEA finns överallt i världen, eller hur? 

Läs mer: https://www.utlandsflytt.net/