Alla fastighetsägare behöver göra en OVK-besiktning av sina ventiler. OVK betyder ObligatoriskVentilBesiktningsKontroll. Det innebär att en auktoriserad VVS-montör kommer och kontrollerar att ventilerna fungera som de ska.

Skulle de inte göra det skulle det kunna innebära att både människor och hus mår illa. Vi människor behöver frisk luft för att må bra. Dessutom vistas vi alltmer inomhus. Dagens barn och ungdomar har en livsstil som går ut på att de sitter inomhus och tittar på sin dator, mobil eller TV. Det har ställt högre krav på luften som vi andas inomhus.

När du behöver en OVK-besiktning i Göteborg

Är det så att man behöver en auktoriserad VVS-montör som kan göra en OVK-besiktning i Göteborg, så kan man alltid googla ”OVK-besiktning Göteborg” för att få tag i en sådan. Beroende på vilka slags ventiler som man har i sitt hus, bör man göra detta mer eller mindre regelbundet. Om det är så att man endast äger sitt eget hus, är det inte lika stora krav på en OVK-besiktning. Då är det upp till var och en att göra en sådan OVK-besiktning. Men om man bedriver någon slags verksamhet så måste man utföra sådana OVK-besiktningar en gång om året eller vartannat år. Det beror på vilka slags ventiler som man har. Har man bra FTX-ventiler behöver man inte göra besiktningarna oftare än vartannat eller till och med vart tredje år.