Det sägs ju att ungefär hälften av våra äktenskap och samboskap går i kras. Det är alltid en sorg när det sker, särskilt gäller detta om det finns barn med i det äktenskapet eller samboskapet. De flesta säger att det alltid är bättre att skilja sig än att må dåligt i en relation med barn, men ingen säger något om att det alltid är bättre att hålla ihop OCH må bra i sin relation.

Det finns ju en viss risk att många par går åt olika håll, utan att arbeta på sin relation. Ingen relation blir nämligen bra av sig självt, utan mycket arbete med relationen, eller hur? Ibland kan man som förälder och par, behöva hjälp utifrån för att klara av relationen och föräldraskapet. Att ha gemensam vårdnad om barn är inte alltid det lättaste.

Många inleder vårdnadstvister om barnen

Det som är ännu mer sorgset är att föräldrar som inte kommer överens med sin föredetta partner, make eller sambo inte heller kommer överens om den fortsatta vårdnaden om barnen och hur det ska gå till. En del inleder vårdnadstvister om barnen för att de inte är överens om hur skötseln om barnen ska se ut. Det innebär ofta både kostsamma och långdragna processer som inte är bra för någon part egentligen alls, förutom för de jurister som blir anlitade för att utföra dessa vårdnadstvister.

Vårdnadstvist enbart vid övergrepp och våld

Man kan ju önska att vårdnadstvister endast inleddes när det verkligen finns skäl för det, såsom om det förekommer våld och övergrepp i barnens närhet och när man måste se till så att våldet och övergreppen upphör. Det är verkliga skäl till att någon annan än den nuvarande vårdnadshavaren ska ha hand om vårdnaden och inte den våldsamma och förgripande föräldern.