Det är viktigt att tänka på ergonomin när man arbetar. Om man står och arbetar länge vid en arbetsbänk, behöver den vara i lagom höjd så att man inte får problem med ryggen efter ett tag.

Ett jobb ska inte förstöra en arbetares kropp. Kroppen behöver hålla för arbete i många år, och det gäller därför att man är försiktig. Genom att arbeta ergonomiskt kan man förebygga att kroppen slits ut i onödan.

Man kan göra vissa saker själv för att kroppen inte ska ta skada av arbetet. Det finns faktiskt föreskrifter från Arbetsmiljöverket som säger att en arbetstagare ska få variation och återhämtning i arbetet. Att ha möjlighet att växla mellan att sitta och stå när man arbetar, är ett sätt att få variation i arbetet. Även att få ta pauser är viktigt. Det kan också vara betydelsefullt att röra sig och vara aktiv utanför arbetet, för att på så sätt få en starkare kropp.

En bra arbetsbänk ger bättre förutsättningar

Även om man kan göra vissa saker själv för att förebygga arbetsskador, behöver förutsättningarna vara rätt. Arbetsytan behöver vara rätt utformad så att man överhuvudtaget kan utföra arbetet på ett ergonomiskt sätt. För vad spelar det för roll att man växlar mellan stående och sittande arbete, om arbetsytan till exempel är i helt fel höjd?

Är man i färd att skaffa ny arbetsbänk gör man därför rätt i att läsa på om hur den bör vara utformad. Då skapas bättre förutsättningar för en ergonomisk arbetssituation.