Arbetar du med kroppen? Har du ett fysiskt tung arbete? Är man ung, kanske man känner att man klarar av i princip vad som helst. Och det är bra. Man ska känna så när man är ung. Då kan man känna sig mer eller mindre oslagbar. Det är bara det att efter flera år i samma slags arbete, och med stigande ålder, kan man få ont i kroppen om man arbetar på fel sätt. Då kan det vara bra att få kunskap om hur man gör på rätt sätt, som är hållbart för kroppen och den egna fysiken. Även den som har ett skrivbordsarbete bör se över hur de sitter, hur de använder musen, eller hur de håller sina axlar, händer och armar när de arbetar.

Det är sådant som man kallar ergonomi; hur vi ska hantera och arbeta för att skona kroppen så mycket som möjligt. Lär man sig hur kroppen fungerar och hur man ska hantera den på rätt sätt, kan kroppen hålla hur länge som helst. Alla märker ju av åldern och att tiden sätter sin prägel på den. Det är inte riktigt man kan göra så mycket åt. Däremot kan man motverka slitaget på kroppen genom att träna upp muskler som håller upp skelettet. Har man starka muskler motverkar det att man använder den på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till smärtor och göra kroppen stel.

Musklerna kan ta stryk efter många års arbete

Arbetar man till exempel med att bära tunga saker, kan ryggen; de största musklerna i rygg och mage som håller upp hela ryggraden, ta stryk efter många års bärande. Då är det viktigt att få kunskap om hur man ska bära, och vilka muskler som behöver tränas upp så att man inte belastar ryggen på ett ensidigt sätt.

Tänk vilka fantastiska kroppar vi har

Kroppen är ju egentligen en fantastisk sak. Om vi samarbetar med den och inte frestar på den på fel sätt, kan den hålla för många år. Och med kraven på en allt längre arbetsaktiv del av våra liv, gäller det att kroppen inte är slut i 65-års åldern. Vi ska ju jobba tills vi är 75, säger ju politikerna. Faktum är att vi både är friskare högre upp i åldern och lever längre. Många har med de försämrade pensionsvillkoren fått sämre möjligheter till en bra pension. Det innebär för många att vi är tvungna att jobba längre. Dags för utbildning i ergonomi så att våra kroppar håller för den längre tids arbete.