Som förälder är det vanligt att man själv mår dåligt om ens barn inte mår bra. Om man ser att barnet inte mår bra, på så sätt att ditt barn inte är sig själv, kanske går undan, är ledsen och om man frågar hur det är, har de inte alltid ord som kan berätta vad det är som tynger, kan det vara tecken på att allt inte står rätt till med ditt barn. Om detta är långvarigt, säg en månad, bör du uppsöka psykologhjälp till ditt barn.

Antingen vet man själv, som förälder vad det kan vara som gör att barnet inte mår bra. Det kan handla om allt möjligt som till exempel om det skett ett dödsfall i familjen, en olycka som barnet har varit med om eller något annat som kan skrämma barnet så till den grad att barnet inte blir sig självt på nytt, bör man alltid se till att barnet får en psykologhjälp. Det är nämligen inte bra att ditt barn mår dåligt. De har inte de referensramar som vi vuxna har. Det vill säga; vi vet att det mesta ordnar upp sig. Att det går att få hjälp och att det som händer inte tar kål på oss. Men ett barn som inte har den erfarenheten, kan inte förstå att det som skrämmer dem just för tillfället inte är något som måste finnas livet ut.

Här kan det finnas olika saker som ett barn kan uppleva. Om du, som förälder känner igen något av detta bör ditt barn få hjälp av en professionell barnpsykolog. Här är några av de saker som kan hända och som kan få barn att må dåligt.

En olycka

Är barnet med om en olycka som skadar barnet fysiskt, kan själva olyckan som har hänt, skrämma barnet till den grad, att barnet tror att det ska dö. Det kan vara en bilolycka, en brand i hemmet, eller i närheten av hemmet. Det kan handla om en olycka som gör att barnet eller som får barnet att tro att någon i familjen ska dö. Då kan barnet bli rädd och mycket nedstämt. Då behöver barnet hjälp att bearbeta det som barnet har varit med om. En bearbetning av en olycka kan handla om att barnet kan leka och i leken få hjälp av en barnpsykolog. Genom leken kan barnet få hjälp att bearbeta det som barnet har varit med om. Det kan behöva rita och måla, och få hjälp att prata om det som barnet har varit med om.

Ett trauma

Ett barn kan ha varit med om något traumatiskt. Ett trauma, kan definieras som att om barnet får ett dödshot mot sig, eller på annat sätt fås att tro att det ska dö, uppstår ett trauma hos ett barn. Ett trauma har alltid med rädsla för att skadas eller dö att göra. Det kan på samma sätt, som om ett barn är med om en olycka kan barnet bli traumatiserat.

Barnet kan tro att det ska dö, att någon förälder eller syskon ska dö. Det kan vara i en brand, en bilolycka, en allvarlig sjukdom som kan göra barnet så rädd för en förestående död, att barnet blir traumatiserat. Man kan förenklat säga att ett trauma uppstår när et händer något i barnets liv, som barnet på egen hand inte klarar av att förstå, inte klarar av att på egen hand bearbeta det som hänt. Det som har hänt har skapat en oordning inuti barnet. Har barnet varit med om något så skrämmande kan tankarna bli en enda snurrig boll inuti barnet och till sist vet barnet inte hur det ska hantera det.

Vissa barn kan bli aggressiva och visa det utåt; riva andra barn, slå andra barn, slå sig själv eller skada sig självt. Många traumatiserade barn kan visa liknande symtom som vissa diagnostiserar med ADHD. Här måste man först utreda om ett barn verkligen har ADHD och den utredningen måste göras av en utbildad barnpsykolog. Först om barnet har fått en sådan diagnos av en barnpsykolog kan man anta att barnet har ADHD. Det vi vill påpeka här är att ett traumatiserat barn kan visa liknande symtom som de barn som har ADHD.

Ett övergrepp

Ett övergrepp mot ett barn kan både vara fysiska och, eller psykiska. Dessa saker hänger ihop, ett övergrepp kan nämligen ge ett barn ett trauma. Blir barnet misshandlat kan barnet bli traumatiserat och tro att det ska dö. Är barnet utsatt för psykiska övergrepp, kan barnet bli hotat av den som förgriper sig på barnet, att barnet självt ska dö, någon förälder eller syskon eller ett älskat husdjur ska dö. Om ett barn blir utsatt för något av detta är det ett allvarligt övergrepp på ett barn, och som kan leda till trauma hos ett barn.

Om du som förälder vet, eller anar att ditt barn kan ha varit med om något som liknar något av allt detta bör du så fort som möjligt ta kontakt med en barnpsykolog så att ditt barn får psykologisk hjälp så snart det bara går. Läs mer om barnpsykolog som du kan ta kontakt med på http://www.barnpsykolog.nu. Lycka till!